Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji w zakresie budownictwa drogowego i sieci uzbrojenia terenu...